Organisatie

De Lindeboom is een zorgboerderij met een aangepaste werkomgeving voor mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking. Op De Lindeboom bieden wij een plaats voor cliënten met een PGB, een indicatie vanuit de WMO of WLZ.

Van oudsher staat de lindeboom symbool voor bescherming. Niet voor niets zie je in het Nederlandse landschap zoveel boerderijen met prachtige leilinden. De lindeboom beschermt de boerderij tegen boze geesten, wind en bliksem. Het zachte blad van de lindeboom heeft dan ook de vorm van een hart. Wij werken met datzelfde hart op onze boerderij: mensen met verschillende kwaliteiten dragen allemaal een steentje bij. Het werk is herkenbaar, geeft voldoening en werkt stimulerend. Het is onze missie om de harten van onze cliënten te laten stralen!