Onze cliënten

Als je in aanmerking wil komen voor dagbesteding op zorgboerderij De Lindeboom dan dien je in het bezit te zijn van een PGB of een indicatie vanuit de WMO of WLZ.  De Lindeboom biedt dagbesteding aan verschillende doelgroepen. Deze diversiteit heeft een goede uitwerking op de cliënten. Hieronder volgen de doelgroepen die dagbesteding kunnen genieten bij De Lindeboom.

 

Doelgroep: mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen bij De Lindeboom terecht. Door deze beperkingen hebben zij onmogelijkheden, maar zeker ook mogelijkheden. Wij kijken graag naar de mogelijkheden. De Lindeboom is rolstoelvriendelijk.

Doelgroep: mensen met een burn-out, psychische problematiek

Om verschillende redenen kunnen mensen last krijgen van een depressie of psychische problemen.  Deze situatie kan leiden tot uitval in het werk of uitval in de maatschappij. De Lindeboom biedt passende ondersteuning en zinvolle dagbesteding.

Doelgroep: mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH)

Het letsel kan ontstaan zijn door ziekte of een ongeval. De gevolgen van NAH verschillen, maar het leven wordt nooit meer hetzelfde als daarvoor. Na behandeling in het ziekenhuis volgt er een revalidatieperiode, maar hoe gaat het daarna verder? De Lindeboom biedt passende ondersteuning. 

Doelgroep: leerlingen van speciaal onderwijs

Ter voorbereiding op het leven na de schoolperiode kunnen leerlingen van het speciaal onderwijs stagelopen bij De Lindeboom. Dit kan bijvoorbeeld op de woensdagmiddag en/of in de schoolvakanties. Dit alles gebeurt in overleg met de school.

 

De Lindeboom zorgt voor een zinvolle dagbesteding door het aanbieden van niet- loonvormende activiteiten. De aangeboden werkzaamheden brengen structuur in de dag van onze cliënten. Het accent van de werkzaamheden van onze medewerkers ligt op het gebied van voorbereiding en instructie van de activiteiten. Door te oefenen, het inslijten en onderhouden van vaardigheden richten wij ons op stabilisatie, het behouden en zo nodig ontwikkelen van de zelfredzaamheid. Achteruitgang dient te worden voorkomen of vertraagd.

De Lindeboom is rolstoelvriendelijk.

Heb jij een indicatie vanuit PGB, WMO of WLZ en ben je op zoek naar dagbesteding? Spreekt het werken op een boerderij jou aan? Maak een afspraak om vrijblijvend een dagje mee te lopen!
Neem contact met ons op over de mogelijkheden!