Klachtenprocedure

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent of zelfs een klacht hebt over de gang van zaken op de Lindeboom. Je vindt het bijvoorbeeld niet fijn hoe begeleiders of collega’s met je omgaan op de boerderij.

Wat kun je dan doen?

Er zijn meerdere manieren om een klacht in te dienen. Je bent geheel vrij je eigen keuze te maken.

 • Ga eerst met je klacht naar de zorgboer (Maarten Kruip) en bespreek het met hem.
 • Je kunt een gesprek aangaan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij, de heer Johan Zoetebier, tel: 06-38633475 of via e-mail zoetebier@gmail.com. Klik hier om het verhaal te lezen waarin Johan zich voorstelt.
 • De Lindeboom is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van Zorgboeren. Je kunt een brief sturen met de volgende gegevens:
  • Jouw naam en adresgegevens en die van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.
  • De gegevens over de boerderij en/of persoon waar de klacht over gaat.
  • Een zo duidelijk mogelijke uiteenzetting over de klacht of gebeurtenis.
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt. Je geeft ook aan wat je zelf al gedaan hebt om de klacht op te lossen.

Stuur vervolgens je brief naar:

Klachtencommissie Landbouw&Zorg
p/a Federatie Landbouw&Zorg
Postbus 54
3780 BB  Voorthuizen.

Deze klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken en zal contact met jou opnemen en meestal ook met de zorgboerderij. Na enkele weken komt er een aanbeveling over je klacht en wordt er gekeken hoe deze opgelost gaat worden.

Wil je meer informatie?

Kijk op de site www.landbouwzorg.nl. Hier staat ook uitgelegd hoe de klachtencommissie werkt.

Aanvullende informatie vind je ook op www.igz.nl.