Tevredenheidsmeting 2021

Tevredenheidsmeting cliënten

De jaarlijkse tevredenheidsmeting onder de cliënten van De Lindeboom is in de maand oktober 2021 uitgevoerd. Deze meting is een verplicht onderdeel van het Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen en ontwikkeld door de Federatie Landbouw & Zorg.  De vragenlijst, zoals deze is gepubliceerd op de website van de Federatie Landbouw en Zorg, is door ons gedigitaliseerd en verstuurd naar 30 contactpersonen (ouders/verzorgers en begeleiders van samenwerkende zorginstellingen) met het verzoek deze samen met hun kind of cliënt in te vullen. Een contactpersoon binnen een zorginstelling kan meerdere cliënten begeleiden en dus ook met meerdere cliënten de vragenlijst invullen. De meting is ingevuld op basis van anonimiteit.

Wij hebben 20 reacties ontvangen, een respons van 65%.

Wat gaat er goed?
Alle cliënten zijn tevreden over de informatie die wordt verstrekt over en vanuit de zorgboerderij. Men acht onze medewerkers deskundig in de begeleiding: er wordt rekening gehouden met hetgeen een cliënt wil leren en meer dan driekwart van de cliënten geeft aan dat zij door de begeleiding vooruit zijn gegaan. De inhoud van de werkzaamheden is voldoende aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt en het merendeel  is tevreden over de afwisseling in de werkzaamheden.
Onze deelnemers vinden De Lindeboom goed bereikbaar, de werkplek schoon en de werkomstandigheden veilig.
Onze cliënten zijn tevreden over het contact dat zij hebben met andere deelnemers en voelen zich op hun gemak.

Onze cliënten geven de begeleiding een rapportcijfer 8,2 en de werkzaamheden een 8,8. En een totaalcijfer van 8.7 voor de Zorgboerderij.
En daar zijn we trots op! Er werd een enkele keren benoemt dat we een breed scala aan verschillende activiteiten hadden en dat deze niet altijd agrarisch gerelateerd zijn.

Wat kan er beter?
Een klein aantal cliënten geeft aan dat zij vaker en meer overleg over de inhoud van het werk willen  hebben. Sommige cliënten ervaren het werk wel eens als lichamelijk zwaar.

Hoe gaan we hiermee om?
Het onderwerp ‘lichamelijke belasting’ zal worden toegevoegd als vast bespreekpunt bij de zorgplanbesprekingen/evaluatiemomenten met contactpersonen. Het onderwerp zal ook worden opgenomen op het intakeformulier.

Onze medewerkers houden zo veel mogelijk rekening met de voorkeur (en afkeer) van de cliënt bij het aanbrengen van variatie in de werkzaamheden.  De cliënten krijgen tijdens de cliëntenvergadering de gelegenheid om hun wensen kenbaar te maken. Variatie in de werkzaamheden zal als vast punt worden opgenomen bij de zorgplanbesprekingen.