Nieuws

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zorgorganisatie De Lichtenvoorde en Stichting Elvee gaan bestuurlijk fuseren. De stichtingen Elvee en De Lichtenvoorde werken al 25 jaar samen op Zorgboerderij De Lindeboom in Harreveld. De ervaringen zijn positief en daarom willen ze de samenwerking op deze manier versterken. De fusie gaat 1 januari 2020 in.

De locatie Lindeboomweg is gelegen in het buitengebied van Harreveld en omvat een dagbestedingslocatie. Dit is het zogenaamde achterhuis en is van Elvee. Daarnaast is er de woonlocatie voor jongeren. Dit betreft het zogenaamde voorhuis en is van De Lichtenvoorde.

 

Continuïteit waarborgen
De visie van De Lichtenvoorde is het streven naar kwaliteit van leven door de ogen van de cliënt. De visie van Elvee sluit hier nauw op aan. ‘Als we nog meer samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring kunnen we de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen,’ vertelt bestuurder van Elvee Henk te Rietstap.

Dieren, werken en vrije tijd
‘Binnen De Lichtenvoorde is vanuit de teams opgehaald wat prioriteit heeft voor de cliënten. Hieruit kwam als één van de prioriteiten naar voren dat cliënten graag dieren geïntegreerd zouden zien in de dienstverlening. Dat kan op veel verschillende manieren, en een Zorgboerderij is daar een belangrijke verschijningsvorm van,’ zegt Hans Poortier, bestuurder van De Lichtenvoorde. ‘Daarnaast is werken en vrije tijd belangrijk voor de cliënten van De Lichtenvoorde ten aanzien van de door hen ervaren kwaliteit van leven. Door de bestuurlijke fusie is het mogelijk om die kwaliteit goed te kunnen borgen en een doorlopende afstemming te hebben tussen wonen en werken. ’

Hoge kwaliteit dagbesteding
Stichting Elvee heeft kennis van agrarische dagbesteding en blijft die inzetten op zorgboerderij De Lindeboom. Stichting De Lichtenvoorde brengt extra kennis op het gebied van zorgbegeleiding, waardoor ze nog beter voldoen aan alle eisen die gesteld worden door de overheid. Hierdoor blijft de kwaliteit van de dagbesteding op een hoog niveau.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Heb jij een indicatie vanuit PGB, WMO of WLZ en ben je op zoek naar dagbesteding?
Spreekt het werken op een boerderij jou aan? Maak een afspraak om vrijblijvend een dagje mee te lopen!
Neem contact met ons op over de mogelijkheden!