Verzorging van onze dieren

Onze cliënten houden zich iedere dag bezig met de verzorging van de dieren. Ons streven is om cliënten zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de individuele cliënt. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder toeziend oog van de begeleiders. Dagelijks worden onze dieren twee maal gevoerd. De koeien worden gemolken. De eieren worden geraapt, gepoetst en ingepakt. De stallen en de hokken worden schoongemaakt.